İnşaat Bakım-Onarım,Teknik İşler Müdürlüğü

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 numaralı kanunun 28. maddesi uyarınca İnşaat Bakım Onarım, Teknik İşler Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak.
b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda,jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.
Devamı